Wstęp


Jak większość regionów wędkarskich w Polsce, tak i nasz boryka się z trudnym problemem kłusownictwa. W ramach możliwości prawnych nasze koło stara się z całą surowością powstrzymać skalę występowania zjawiska.
Chcielibyśmy przestępstwa tego typu całkowicie wyeliminować, zmienić świadomość ludzi, korzystających z uroków przebywania nad wodą, nauczyć poszanowania idei zarybiania i utrzymania wód pod względem ekologii oraz ochrony środowiska.

W tychże jakże ważnych dla każdego prawdziwego Wędkarza sprawach,
gorąco liczymy na Waszą pomoc!

Wszelkie informacje o odnotowanych zjawiskach: kłusownictwa, niszczenia wodnych ekosystemów, nieprzestrzegania zasad ochrony środowiska,
prosimy zgłaszać:

- w biurze Koła PZW Nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim na ulicy Sikorskiego 21

oraz

- za pośrednictwem poczty e-mail: pzw.ndg@gmail.com

Najnowsze wiadomości dotyczące kłusownictwa na bieżąco będą udostępniane na naszej stronie.

D Z I Ę K U J E M Y !