Składki


Przedstawiamy Państwu skrócony odpis z tabeli opłat na 2011 rok na wodach Elbląskiego Okręgu PZW, do którego należy nasze Koło:

Tabela składek na 2011 rok

Składka członkowska pełna - 62,-

Składka członkowska ulgowa 50%-dla: odznaczonych odznaką złotą lub srebrną PZW, młodzieży szkolnej, studentów w wieku 16-26 lat, mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, kobiet po ukończeniu 60 roku życia - 31,-

Składka członkowska ulgowa 75%-dla odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami
oraz młodzieży uczącej się w wieku do 16 lat /członek uczestnik/ - 15,-

Składka okręgowa nizinna, roczna, podstawowa, pełna ( wraz ze składkami uzupełniającymi na rz.Nogat i sprzęt pływający) - 168,-

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów i rencistów (wraz ze składkami uzupełniającymi na rz. Nogat i sprzęt pływający - 149,-

Składka okręgowa nizinna ulgowa(wraz ze składkami uzupełniającymi na rz. Nogat i sprzęt pływający dla :
-odznaczonych odznaką złotą lub srebrną PZW
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, kobiet po ukończeniu 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 26 lat - 119,-

Składka okręgowa ulgowa dla:
- młodzieży uczącej się w wieku do 16 lat (członkÓw uczestnikÓw uprawnionych do oddzielnego łowiska).Składka uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych, górskich, rz. Nogat oraz ze sprzętu pływającego - 20,-

Składka okręgowa nizinna, roczna bez składek uzupełniajacych, tj.bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający) - 98,-

Składka okręgowa nizinna dla emerytów i rencistów bez składek uzupełniajacych, tj.bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający) - 79,-

Składka okręgowa nizinna, roczna bez składek uzupełniajacych, tj.bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający) dla :
-odznaczonych odznaką złotą lub srebrną PZW
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, kobiet po ukończeniu 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 26 lat - 49,-

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów, rencistów i młodzieży wędkujących wyłącznie na Jeziorze Orneckim, Jeziorze Sztumskim lub na stawach w m. Korzeniewo - 10,-

Składka okręgowa nizinna dla członków Koła PZW w Dzierzgoniu wędkujących wyłącznie na Jeziorze Tywęzy oraz stawach pożwirowych /Minięta/ - 10,-

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów i rencistów wędkujących wyłącznie na rzece Elbląg (od mostu na drodze E 7 do Kanału Jagiellońskiego) – 10,-

Składka okręgowa nizinna ulgowa dla emerytów, rencistów i młodzieży - uczestników wędkujących wyłącznie na rzece Nogat w miejscowości Malbork (między mostami: kolejowym i drogowym) – 10,-

Składka okręgowa górska, roczna, podstawowa, pełna (uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych oraz na rz. Nogat i ze sprzętu pływającego) – 194,-

Składka okręgowa górska, roczna, podstawowa dla emerytów i rencistów (uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych oraz na rz. Nogat i ze sprzętu pływającego)– 169,-

Składka okręgowa górska, roczna, ulgowa (uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych oraz na rz. Nogat i ze sprzętu pływającego)dla:
- odznaczonych odznaką złotą lub srebrną PZW
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, kobiet po ukończeniu 60 roku życia
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 26 lat - 132,-

Składka okręgowa górska, roczna, uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych, bez składek uzupełniających tj. bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający) – 124,-

Składka okręgowa górska, roczna dla emerytów i rencistów uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych bez składek uzupełniających tj. bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający 99,-

Składka okręgowa górska, roczna, ulgowa uprawniająca do łowienia również na wodach nizinnych, bez składek uzupełniających tj. bez składki na rz.Nogat i sprzęt pływający dla:
- odznaczonych odznaką złotą lub srebrną PZW,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia, kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 26 lat 62,-

Składka uzupełniająca do składki nizinnej lub górskiej okręgowej za wędkowanie ze sprzętu pływającego – 30,-

Składka uzupełniająca do składki nizinnej lub górskiej za wędkowanie na rzece NOGAT – 40,-

Składka uzupełniająca za wędkowanie z lodu na J. Drużno
w sezonie 2010/2011r. – 30,-

Składka Okręgowa nizinna (dzienna) za wędkowanie z łodzi
na J. Drużno od 1 września do 31 października – 60,-
Składka Okręgowa nizinna (dzienna) za wędkowanie z łodzi
na J. Drużno od 1 listopada do 31 grudnia – 100,-

Wpisowe dla: - członka zwyczajnego PZW – 25,-

Opłata egzaminacyjna dla :
-członka zwyczajnego – 20,-

Legitymacja członkowska – 5,-

Składka członkowska okręgowa okresowa dla członka PZW
wody nizinne
1 dzień - 20,-
3 dni - 40,-
7 dni - 70,-
wody górskie
1 dzień - 25,-
3 dni - 45,-
7 dni - 90,-

Składka członkowska okręgowa okresowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców
wody nizinne
cały sezon - 260,-
1 dzień - 35,-
3 dni - 70,-
7 dni - 140,-
wody górskie
cały sezon - 400,-
1 dzień - 50,-
3 dni - 100,-
7 dni - 220,-


Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce i opłatach członkowskich w 2011r.

Składkę członkowską uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do 16 lat.

Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW.

Z dopłaty za wędkowanie ze sprzętu pływającego zwolnieni są:
współmałżonkowie i dziecko (członek - uczestnik lub młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia mający opłacone składki członkowskie i okręgowe) wędkującego, który wniósł dopłatę na wędkowanie ze sprzętu pływającego zgodnie z § 1 pkt 10 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW,młodzież do lat 16 wędkująca pod opieką osoby dorosłej, która wniosła dopłatę na wędkowanie ze sprzętu pływającego.

Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW, zwolnieni są ze świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

Członkowie PZW w wieku od 16 do 26 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składkach za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.


Odznaczeni odznaką „Złotą z Wieńcami” są zwolnieni ze składek okręgowych na podstawie wklejki w legitymacji członkowskiej poświadczonej przez Zarząd Okręgu.

Nie objęte są ulgami składki okręgowe okresowe oraz składki uzupełniające:

za wędkowanie ze środków pływających,
za wędkowanie na rzece NOGAT,
za wędkowanie z lodu i łodzi na Jeziorze Drużno.

Młodzież do lat 16 nie wnosi opłat za legitymację członkowską.

Składki okresowe uprawniają do wędkowania z brzegu i z lodu.

Informujemy, że w naszym biurze można dodatkowo opłacić znaczki na
Wisłę i Martwą Wisłę.
Zamieszczone dane o opłatach mają charakter informacyjny.
O wyżej wymienionych oraz innych dodatkowych opłatach informacji można zasięgnąć w siedzibie naszego Koła w godzinach urzędowania
(patrz - menu: Nasze koło / O nas).